Svájc a világháborúban (1939-1940)


1939-ben a svájci hadsereg a mozgósítási körleteit foglalta el, melyek csak csekély mértékben voltak alkalmasak védekezésre

1939-ben a svájci hadsereg a mozgósítási körleteit foglalta el, melyek csak csekély mértékben voltak alkalmasak védekezésre. Ráadásul a svájci semlegesség fenntartása miatt, nem csupán a német, hanem a többi határnál is vonultattak fel erőket. A svájci hadsereg ütőképességét jelentősen csökkentette az a tény, hogy nem rendelkeztek semmilyen védelmi tervvel az erődítéseken kívül.

1939. szeptember 2-án a hadsereget mozgósították és körvédő képes támpontokba vonulnak, de a kijelölt gyülekezési zónák nem igazán voltak alkalmasak a védekezésre.

Csak 1939 októberében rendelte el Henri Guisan tábornok (svájci vezérkari főnök), hogy a hadsereg elfoglalja a védelmi állásokat a határ mentén (határvonal). A furcsa háború alatt azonban számos katonát hazaengedtek, de a határ menti erődök teljes legénységgel voltak készültségben. A mozgósítás ellenére a svájci hadsereg létszámában nem volt elégséges, hogy a határ teljes szakaszát tudta volna védeni, ezért megállapodást kötöttek a franciákkal, hogy egy esetleges német támadás esetében a francia hadsereg Svájc területén védelmi állást venne fel a Gemplen-magaslaton (ez már a hadsereg állás nyugati része volt).

A világháború kitöréséig nem készült Svájcban részletes hadműveleti terv, az ország megtámadása esetére. 1939 elején látott ennek a hiányosságnak a kiküszöbölésére a svájci vezérkar. Ennek során két alapvető tényezőt figyelembe kellett vegyenek.

Az egyik az volt, hogy a svájci hadsereg a tartalékosokon alapult. Az ország férfi lakosságának több mint 10% sorköteles volt. Azonban időre volt szükség ezeknek a tartalékos egységeknek a mobilizálásához: konkrétan két napra (1 nap az egységek felállításához és 1 nap a rendeltetési helyre vonuláshoz.). Viszont ahhoz, hogy a mozgósítás meg tudjon történni szükség volt a határ mentén egy biztosító erőre, mely feltartja a támadókat a szükséges 2 napra. (Ezt az erőt 1938-ban állították fel.)

A másik jelentős tényező az ország fekvése volt, nem volt lehetőség manőverezésre az ország túl kis kiterjedésű volt.

1940. január 1-én átcsoportosítják az egységeket a korábbi zónákhoz képest, és a német határon koncentrálják az erőket. Ennek ellenére több hiányosság is felmerült. Az egyik az Alpesi védelem csapatai (9. hadosztály, 10. és 11. hegyi dandárok és a 10. határvadász dandár) közvetlenül a főparancsnok irányítása alá tartozott. Ezt orvosolták, úgy hogy létrehoztak a 4. hadsereget, ezeknek az erőknek és az erődrendszernek, Labhart Oberstkorpskommandant irányítása alatt.

A másik jelentős hiányosság, hogy a közvetlenül a német határnál felvonult erők (7 hadosztály és 2 dandár) nem rendelkezett tartalékkal. Ezt úgy orvosolták, hogy megállapodtak a franciákkal, hogy német támadás esetén 4-8 hadosztállyal támogatják majd a svájciakat, továbbá hogy a hadsereg állás egy részét is védeni fogják a Gemplen-magaslatnál (Jura-hegységben).

1940. február 2-án módosítják a korábbi hadrendi csoportosítást úgy, hogy az újonnan alakult 4. hadsereg átveszi a déli határ védelmét is.

1940. június 20-án szükséges volt Franciaország összeomlásával újragondolni a védelmi terveket. A német csapatok elérték a svájci határt már június 17-én. A védtelenül hagyott nyugati határra is csapatokat kellett rendelni, de a svájci hadsereg létszáma (most már a francia segítség nélkül) nem tette lehetővé az összes határ körkörös védelmét. Ezért a 20-i parancs után egy héttel a svájci vezérkar tanácskozást tartott Bernben, melyben elhatározták, egy nemzeti mentsvár létrehozását az Alpokban.

Ennek a tanácskozásnak az eredményeként született meg az 1940. július 12-i parancs, mely értelmében:

1. A határvédő erők (60000 fő) védi a határokat a határvonalban a mozgósítás idejére,

2. A hadsereg 4 hadosztálya (2, 4, 5, 6. hadosztályok) az ország ipari központját védik a hadsereg állásban, amíg lehetséges, majd visszavonulnak a Nemzeti mentvárba az Alpokba.

3.  A hadsereg öt hadosztálya (1, 3, 8, 7, 9. hadosztályok) és három hegyi dandár (10, 11, 12. hegyi dandárok) a nemzeti mentsvárat védik.

A döntéssel párhuzamosan elkezdték erősíteni az nemzeti mentsvár védelmét. Új gyalogsági és tüzérségi bunkerek készültek a nemzeti mentsvárban. Az itt lévő régebbi típusú 120 mm-es ágyúkat az új svájci gyártású 75, 105 és 150 mm-es ágyúkkal cserélték fel.

 

Savatan erőd bővítése a háború alatt

Erőd

Átadás dátuma

75mm-es ágyú

105mm-es ágyú

Schollberg I

1940 május

3

 

Ansstein

1940 május

4

 

Magletsch

1940 augusztus

4

3

Furggels

1940 július

 

2

Tschingel

1940 május

 

 

Kastels

1940 október

 

2

Összesen

 

11

7

 

Ezek ellenére a határ menti állásokat sem ürítették ki sőt még ott is folytatódtak az építkezések. 1941-re Pré-Giroud három új bunkerrel bővül, de ezek nem voltak a föld alatt összekötve a többi bunkerrel. Reuenthalban szintén egy összeköttetés nélküli bunker készült egy 47 mm-es páncéltörő ágyúnak. Számos erőd kapott légelhárító ágyúkat. (Mely súlyos hiányossága volt az erődöknek, 1938-ig alig épült ki csak a légvédelem Svájcban.)


Harckocsi gúlák Svájcban, és a svájci gyalogság

A németek ezzel párhuzamosan készültek Svájc megtámadására. A hadművelet a Fenyőfa fedőnévre lett keresztelve. Eredetileg 1934-ben készült az első verzió, 1940-ben ezt többször frissítették. Ennek alapján 11 hadosztály támadott volna meglepetésszerűen és néhány hét alatt véget ért volna a hadjárat a német tervek szerint. A németek számoltak a svájci erődökkel és rendelkeztek részletes hírszerzési adatokkal ezekre vonatkozóan.

 

Szent Gotthárd erőd fegyverzete 1940 májusában

Erőd/fegyverzet

Passo

Andermatt / Göschenen

Airolo

Stöckli

Galenhütten

Összesen (db)

75mm-es ágyú

4

4

6

2

2

18

105mm-es ágyú

0

0

0

0

0

0

120mm-es ágyú

8

13

8

2

2

33

150mm-es ágyú

0

0

0

0

0

0

 

Szent Maurice erőd fegyverzete 1940 májusában

Erőd/fegyverzet

Chillon

St. Maurice
(Scex, Cindey)

Martigny
(Gex)

Összesen (db)

Géppuska

6

11

?

17

81mm-es aknavető

2

0

2

4

47mm –es páncéltörő ágyú

2

6

0

8

75mm-es ágyú

3

24

2

29

105mm-es ágyú

0

0

2

2

120mm-es ágyú

0

12

0

12

150mm-es ágyú

0

1

0

1

 

Savatan erőd

Erőd/fegyverzet

1939 szeptember

1940 május

1940 július

1940 szeptember

1940 november

Létszám (fő)

Kb. 17.000

Kb. 17.000

Kb. 17.000

Kb. 17.000

Kb. 17.000

könnyűgéppuska

624

624

624

624

624

nehézgéppuska

294

294

294

294

294

81mm-es aknavető

48

48

48

48

48

47mm-es páncéltörő ágyú

36

36

36

36

36

75mm-es ágyú

15

15

15

19

19

105mm-es ágyú

0

0

2

5

7

120mm-es ágyú

20

20

20

20

20

150mm-es ágyú

0

0

0

0

0