A Metaxas-vonal a görögországi hadjáratban 1941. árpilis 6-9.


1940-ben a Olaszországgal való háború arra kényszeríttette a görög vezérkart, hogy haderői zömé az Albán határon koncentrálja. 1941-ben a jugoszláviai határszakaszon 2 hadosztály állomásozott, a Metaxas-vonalt pedig mindössze 3 hadosztály védte, kettő ebből a Sturma folyótól keletre állomásozott a 7. és 14. hadosztályok, a 18. hadosztály pedig a folyótól nyugatra. Tartalékban volt a 19. gépesített gyaloghadosztály volt a Doiran-tótól délre. Összességében azonban a 2. Görög Hadsereg (parancsnoksága Thesszanolikiben), mely a bulgáriai határon lévő Metaxas-vonalat védte mindössze 70000 fővel rendelkezett (beleértve a az erődök legénységét és a határvédő erőket is). A német becslések alapján azonban a Metaxas-vonal megszállásához 200.000 fő kellett volna. Ezt támasztja alá Alexander Papagos tábornok 1941. januári kérése is, melyben ragaszkodik ahhoz, hogy a britek 9 hadosztályt küldjenek, hogy meg tudják védeni a határaikat. A britek támogatása azonban kevés volt, akik azt javasolták e helyett, hogy az ország belsejében vegyék fel inkább a harcot egy rövidebb vonalon a görögök. Ezzel a görögök magukra maradtak. Ráadásul nem is készült el teljesen a Metaxas-vonal 1941-ig.

A Metaxas-vonal 21 db erődjében a következő erők állomásoztak:
Popotlivitsa erőd: 17 tiszt, 277 fő, 2 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 21 db géppuska.
Istebei erőd: 17 tiszt, 440 fő, 2 db 75mm ágyú, 1 db 37mm páncélelhárító ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 26 db géppuska.
Kelkaya erőd: 7 tiszt, 236 fő, 1 db 37mm páncélelhárító ágyú, 18 db géppuska.
Arpaluki erőd: 13 tiszt, 354 fő, 1 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 19 db géppuska.
Paliouriones erőd: 15 tiszt, 592 fő, 2 db 75mm ágyú, 2 db 37mm páncélelhárító ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 3 db aknavető, 31 db géppuska.
Rupel erőd: 44 tiszt, 1353 fő, 2 db 75mm ágyú, 5 db 37 mm páncélelhárító ágyú, 1 db 37 mm légvédelmi ágyú, 3 db 20mm légvédelmi ágyú, 5 db aknavető, 85 db géppuska.
Karatas erőd: 28 tiszt, 783 fő, 3 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 4 db aknavető, 46 db géppuska.
Kale erőd: 30 tiszt, 902 fő, 2 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 3 db aknavető, 51 db géppuska.
Persek erőd: 9 tiszt, 200 fő, 1 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 12 db géppuska.
Babazora erőd: 22 tiszt, 695 fő, 2 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 4 db aknavető, 35 db géppuska.
Maliagha erőd: 19 tiszt, 578 fő, 2 db aknavető, 42 db géppuska.
Perithori erőd: 7 tiszt, 249 fő, 3 db 75mm páncélelhárító ágyú, 2 db aknavető, 18 db géppuska.
Partaluska erőd: 4 tiszt, 124 fő, 3 db 75 páncélelhárító ágyú, 8 db géppuska.
Dasavle erőd: 4 tiszt, 83 fő, 2 db 75mm páncélelhárító ágyú, 5 db géppuska.
Lisse erőd: 12 tiszt, 457 fő, 3 db 75mm páncélelhárító ágyú, 3 db 75mm légvédelmi ágyú, 3 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 22 db géppuska.
Pyramidoid erőd: 4 tiszt, 173 fő, 2 db 75mm páncélelhárító ágyú, 11 db géppuska.
Castillo erőd: 8 tiszt, 173 fő, 1 db 75mm páncélelhárító ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 10 db géppuska.
Szent Nikolasz erőd: 14 tiszt, 297 fő, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 16 db géppuska.
Bartiseva erőd: 20 tiszt, 504 fő, 1 db 75mm ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 4 db aknavető, 27 db géppuska.
Echinos erőd: 26 tiszt, 806 fő, 2 db 75mm ágyú, 2 db 75mm páncélelhárító ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 4 db aknavető, 46 db géppuska.
Nimfea erőd: 14 tiszt, 464 fő, 2 db 75mm páncélelhárító ágyú, 1 db 20mm légvédelmi ágyú, 2 db aknavető, 27 db géppuska.

A támadó német erőket a Metaxas-vonallal szemben a XVIII. Hegyi hadtest alkotta Franz Boehme tábornok vezetése alatt. A hadtest a következő erőkkel rendelkezett: 2. páncéloshadosztály, 5. és 6. hegyi hadosztályok, 72. gyalog hadosztály és a 125. gyalogezred, mely a Maginot-vonal ostromában részt vet korábban.

Német oldalon azonban hiányzott a Metaxas-vonal erősségére és elhelyezésére való információ ahhoz, hogy ki tudták volna dolgozni egy tervet annak leküzdéséhez. Ráadásul a kiváló álcázás miatt a felderítésük is nehéz volt (egyedül a Sztruma szektorban voltak láthatóak az erődök a bolgár oldalról). A németek az első kezdeti támadások után megbizonyosodtak róla, hogy a hágókon átvezető utakat nem tudják áttörni.


Stukák támadásban a bunkerek ellen

A görögországi hadjárat és a Metaxas-vonal elleni támadás 1941. április 6-án indult meglepetésszerűen. Az 50. gyaloghadosztály megtámadta a Nimfea erődcsoportot a Metaxas-vonal keleti részén, de a meglepetésszerű támadás összeomlott a védők tüzében. A Nimfea erődtől északra lévő Echinos erődöt a görögök korábban kiürítették, mert nem készült el, így ez harc nélkül esett el.

A 72. gyaloghadosztály is támadást intézett a Metaxas-vonal erődjei ellen a Nevrokopion szektorban, de csekély előrenyomulást tudtak csak elérni az első nap, sőt olyan heves tüzet kaptak, hogy a tüzérséget nem is tudták előrehozni.


Rupel egyik bunkere és a német tüzérség a Metaxas-vonalat lövi.

A Perithori erődnél egy német zászlóalj jelentős veszteségeket szenvedett mikor megpróbálta elfoglalni. Még aznap végrehajtottak második támadást is ami szintén nem járt sikerrel. Ekkor németek 88 mm-es légelhárító ágyúkkal kezdték lőni a bunkereket, melyekből kettőt sikerült szétlőni, de az erőd heves tüzérsége visszavonulásra kényszeríttette a német lövegeket.

Szintén sikertelen volt német részről a Pisse-től keletre lévő megerődített hegy elfoglalása is. A németek itt súlyos veszteségeket szenvedtek a támadás során. Lehetetlen volt megmászni a meredek sziklás hegyet, melynek a tetején épültek ki a bunkerek.

A Sztruma szektorban az 5. hegyi hadosztály és 125. gyalogezred került bevetésre. Ezen a területen a majdnem kész Rupel és Paljuriones erődök, a kész Istebei erőd és a félig kész Popotlevista erőd álltak körülbelül 200 m-re a határtól. A tüzérségi és légi támadással indult a német támadást, azonban visszaverték a védők. Sőt a Sturma folyón sem tudtak átkelni a németek. Jelentős veszteségeket szenvedtek a németek Rupel erőd ellen intézett támadás során.

Az 5. hegyi hadosztálynak viszont sikerrel elfoglalt számos állást a meglepetésszerű támadásban, azonban a Rupel, Istebei és Popotlevista erődök ellen intézet támadások sikertelenek voltak.


Rupel bunkerei a harcok után

A 6. hegyi hadosztály Istebei erődjét támadta és sikerült elfoglalni a bunkerek jelentős részét, de a többi kitartó bunker jelentős veszteséget okozott a támadóknak. A Kelkaja erődnél a németek támadását visszaverte az Istebei erőd oldalazó tüze, délután azonban a németek beszivárogva a görög állásokba egyesével foglalták el az erőd bunkereit.

Árpilis 7-én folytatódtak a német támadások az erődök ellen. Közben azonban Bulgária felől Jugoszlávián át már a görög területekre ért a 2. német páncéloshadosztály. A jugoszláv-görög határon nem épületek ki erődök és csak gyenge erőkkel voltak védve, amelyek csak csekély mértékben tudták megzavarni a német páncéloshadosztály mozgását, ami aznap átlépte a görög határt és fenyegette a teljes 2. görög hadsereg oldalát.

Közben Nimfaea erődcsoportnál folytatódtak a támadások. 1,5 órás bombázás után a németek beszivárogtak a görög vonalakba, és három oldalról rohamozták az erődöt. Számos bunker elesett a közelharcban és végül a 400 fős görög helyőrség megadta magát aznap este.


Német gyalogság támadásban a bunkerek ellen, aknavető bunker a Metaxas-vonalban

A 72. gyaloghadosztály elfoglalja a Malianga erőd tábori erődítéseit, de az erőd ellen vezetett két támadás nem jár sikerrel. Ennek ellenére éjszaka próbálkoztak egy újabb támadással, de ez is kudarcot vallott.

A Perithori erődnél is folytatódtak a harcok a németek megpróbálták lerohanni az erődöt és bár számos bunkert elfoglaltak, egy görög ellentámadás visszaverte őket és számos német foglyot ejtettek a közelharcban. Sikerült azonban elfoglalniuk a németeknek a Kresti gerincen lévő erődítéseket.

A keleti szektorban a németek betörtek a Pyromidoides erőd föld alatti járataiba és a helyőrség ezért felrobbantotta a járatokban lévő aknákat, lezárva azokat a németek elől és a folytatták az ellenállást.

Az Istebei erődnél a németek délután erősítést kaptak és folytatták a támadásokat. Az egyik bunkert lezáró páncélzatot felrobbantották behatoltak az erődbe, de a görögök közelharcban visszaverték őket. A németek végül felrobbantották a szellőztető rendszert, a védőket csak ekkor tudták megadásra késztetni a füstben.

Kelkaja erődnél a németeknek sikerült felfedezni az erőd egyik bejáratát. Előtte még azonban felszámoltak számos bunkert lángszóróval, végül a levegőztető rendszert robbantották fel itt is ezzel megadásra kényszerítve ezzel a védőket. A középső része az erődnek ezzel elesett. Az erőd délkeleti részét, pedig kiürítették a görögök, ezzel a németek kezére került a teljes erőd.

Április 8-án folytatódtak a harcok, a 72. gyaloghadosztály nem tudta bevenni a Nevrokopion szektor erődjeit továbbra sem.

A 6. hegyi hadosztály viszont áttört a Krusia szektoron megmászva a 2100 méter magas hóval fedett hegyeket, melyeket járhatatlannak gondoltak a görögök. Ezzel a Metaxas-vonal védelmét gyakorlatilag áttörték.

Április 9-én a 2. német páncéloshadosztály elérte Thesszanolikit, ezzel bekerítetve és kapitulációra kényszerítve a 2. görög hadsereget. Az eddig kitartó görög erődöknek a 2. hadsereg vezérkara elrendelte a megadást. A parancsot azonban számos erőd (főleg a Sturma szektorban) figyelfő kívül hagyta és folytatta az ellenállás.

A Nevrokopion szektorban a németeknek egyetlen nagyobb erődöt (Persek, Babazhora, Maliagha, Perithori, Partaluska) sem sikerült a fegyverletételig elfoglalni, sőt az ellentámadások során számos német foglyot is ejtettek a görögök. (A parancsnokságon 250, a Perithori erődben pedig 102 foglyot őriztek.) A Pyromidoides erőd is kitartott a fegyverletételig, akárcsak a Rupel és Popotlevista erődök.

A németek a támadás első napján a 29 görög erődből mindössze kettőt tudtak bevenni. A teljes hadjárat során végül összesen öt erőd került a németek kezére az április 9.-i fegyverletételig (Istebei, Echinos, Kelkaja, Nimfaea, Kresti).

A Sturma szektor erődjei közül számos még a teljes görög hadsereg kapitulációja (április 21.) után is kitartottak egészen (április 23-ig). Ezeket az erődöket a németek már egyenként próbálták leküzdeni. Az erődök ellenállása azonban lehetővé tette, hogy a Metaxas-vonalban lévő csapatok közel felét evakuálni lehessen.

A németek az egész görögországi hadjáratban 2559 halottat és 5820 sebesültet vesztettek. Ennek a veszteségnek a tetemes részét a Metaxas-vonal elleni támadások során szenvedték el. A 18. hegyi hadtest a Metaxas-vonal elleni harcok során 480 halottat, 1750 sebesültet és 70 eltűnt főt vesztett. A támadó egységek közül a legsúlyosabb veszteségeket a 125. gyalogezred szenvedte el. Az ezred 2. zászlóalja létszámának több, mint felét elvesztette a bunkerek elleni küzdelem során.A cikket eddig counter látogató tekintette meg.