Görög parti erődítések


Az építendő Mataxas-vonalon kívül számos partvédő erőd már létezett, melyek a főbb kikötőket és szigeteket védték, ezek közül a legfontosabb a Piraeust (Athén kikötőjét) és a Thesszaolinikit védő állások voltak.

A szárazföldi erődök építésével párhuzamosan 1936-ban elkezdődött a partvédő állások fejlesztése és építése is, a Legfelsőbb Partvédő Parancsnokság irányítása mellett – ami Athénban székelt – egy ellentengernagy vezetése alatt. 1938-ra elkészült az Athán-Piraeus, a Patras-öböl, a Korinthoszi-öböl és az Amvraki-öböl parti védelme, továbbá tervezték Thesszaloniki, Egrippos-csatorna és az Evia-öböl (Talanta-csatorna, Euboia szigetnél) védelmét is.

A partvédő állások egy része még a 30-as években készült, és beton fedezékekből és lövegállásokból álltak. A következő parti ütegek készültek el a háborúig:

A Metaxas-vonal építése mellett két parti erődzóna is létesült. Az 1. parti erődzóna (észak), Karabournu-foknál 2 db első világháborús üteg mellett (4 db 270 mm-es Krupp és 4 db 240 mm-es Krupp), 1938-ban kiegészült egy 305 mm-es üteggel is.

A 2. parti erődzóna (nyugat) a Vardar folyó torkolatában épült és első világháború előtti ütegek mellett (köztük 4 db 100 mm-es ágyú és légelhárító ágyúk). A parti ütegek bunkerei szintén föld alatti folyosókon keresztül voltak összekötve.

A nehéz és közepes űrméretű ágyúkat a Lemnos és Kilkis elavult csatahajókról szerelték le. Ezekről a hajókról a 305, 203 és 178 mm ágyúk kerültek leszerelésre és beépítésre a parti erődökbe, míg a 273, 152 és 76 mm-es ágyúk más hajókról kerültek elszerelésre és beépítésre. A légelhárító ágyúk (88, 76 és 47 mm-esek) német import fegyverek voltak.

Az építési munkálatok közben 1937 során egy németekből álló szakértői csoport Kinzel admirális parancsnoksága alatt meglátogatta a görög parti erődöket, hogy segítséget adjon az építésnél. Egy év múlva a csoport távozott, addig azonban betekintést nyertek a szervezetbe, az erődökbe és a tervekbe.

1938-ban a Legfelsőbb Partvédő Parancsnokság a Partvédő Parancsnokságokra bomlott szervezetileg:

  1. Nyugat Görögország (központ: Patras)
  2. Kréta (központ: Canea)
  3. Dél-Égei-tenger (központ: Piraeus)
  4. Északi-Égei-tenger (központ: Thesszaoloniki)
  5. Euboia (központ: Chalkis)
  6. Keleti szigetek (központ: Chios)

 A cikket eddig hit counter látogató tekintette meg.