Károly-vonal


Leírás: A Károly-vonal erdőjei ma a román-magyar határ mentén.

Harckocsi árok vízzel feltöltve Harckocsi árok vízzel feltöltve
Fossé a lőrések előtt Bunker roncsai
Nagy bunker oldalról Nagy bunker szemből
Nagy bunker oldalról Lőrések
Lejárat az alsó szintre Páncélharang helye
Gránátdobó cső Mennyezet
Közepes bunker hátulról A bunker maradványai
Közepes bunker előlről Közepes bunker alapjainak maradványa
Száraz harckocsi árok ma Föld alatti szint folyosója