Tüzérség


Ezredparancsnokság
Gépesített osztályparancsnokság
Fogatolt osztályparancsnokság
Rohamtüzérosztály parancsnokság
Ütegparancsnokság
Hegyi ütegparancsnokság
Páncélos ütegparancsnokság
Könnyű ágyús üteg
Könnyű ágyús fogatolt üteg
Könnyű ágyús gépesített üteg
Könnyű tarackos üteg
Hegyi ágyús üteg
Hegyi ágyús málházott fogatolt üteg
Hegyi tarackos üteg
Rohamlöveg üteg
Páncélos üteg
Közepes ágyús üteg
Közepes ágyús gépesített üteg
Közepes tarackos üteg
Közepes sorozatvető üteg
Közepes ankavető üteg
Nehéz ágyús üteg
Nehéz tarackos üteg
Nehéz mozsár üteg
Nehéz aknavető üteg
Törzs
Mérőüteg