Denmark military museums


Google Maps
(Click on the header of the table to sort it.)
Country Museum Settlement
Denmark Langelands Museum Rudkøbing
Denmark Historiecenter Beldringe Odense Airport
Denmark Frøslevlejrens Museum Padborg
Denmark Hjemmeværnsmuseets Padborg
Denmark Skærbæk Museum< Skærbæk
Denmark Radarstation Robbe Rømø
Denmark Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945 Esbjerg
Denmark Tirpitz-stillingen Blåvand
Denmark Varde Artillerimuseum Varde
Denmark Grindsted Vorbasse Museum Grindsted
Denmark Flyvemuseum Billund
Denmark Holstebro Museum Holstebro
Denmark Museet Flyvestation Karup Karup
Denmark MuseumsCenter Hanstholm Hanstholm
Denmark Bangsbo Fort Frederikshavn
Denmark Aalborg Søfarts- og Marinemuseum Aalborg
Denmark Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum Aalborg
Denmark Sønderborg Museum Sønderborg
Denmark Forsvarsmuseet Sønderborg
Denmark Orlogsmuseet Copenhagen
Denmark Nationalmuseet Copenhagen
Denmark Frihedsmuseet Copenhagen
Denmark Om Det Jyske Modstandsmuseum Silkeborg
Denmark Skanderborg Museum Skanderborg
Denmark Verdens smukkest beliggende Flyveplads Rye Flyveplads
Denmark Besćttelsesmuseet i Ĺrhus 1940-45 Arhus
Denmark Vandel Bunker-Museum Vandel
Denmark Abri-bunker antiaérien Frederica
Denmark Fredericia Bymuseum Frederica