FL sorozat (regelbau)


Típus Megnevezés Fegyvernem
FL241
Navy AA command post
Luftwaffe (Légierő)
FL242
Emplacement for Light or medium flak
Luftwaffe (Légierő)
FL243
Personnel shelter & Flak Bunker
Luftwaffe (Légierő)
FL243a
Personnel shelter & Flak Bunker
Luftwaffe (Légierő)
FL244
Machinery bunker for AA
Luftwaffe (Légierő)
FL245
Firecontrolpost for heavy AA battery
Luftwaffe (Légierő)
FL246
Ammunitionbunker for AA-battery
Luftwaffe (Légierő)
FL247
Leichte Flakstand
Luftwaffe (Légierő)
FL248
Flakbettung mit Bereitschaftsunterkunft
Luftwaffe (Légierő)
FL249
Schwere Flakstellung
Luftwaffe (Légierő)
FL250
Ammunitionbunker for AA-battery
Luftwaffe (Légierő)
FL255
Schwere Flak-Leitstand (zweistöckig)
Luftwaffe (Légierő)
FL256
Maschinenstand
Luftwaffe (Légierő)
FL277
Casemat for 150cm/200cm searchlight
Luftwaffe (Légierő)
FL300a
Flakgruppenkommandostand
Luftwaffe (Légierő)
FL304
Schwere Flak-Leitstand
Luftwaffe (Légierő)
FL311
Flakleitstand
Luftwaffe (Légierő)
FL317
Munitionsauffülraum für 12.8 cm Batterie (voor Marine Flak)
Luftwaffe (Légierő)
FL331
Flakuntergruppenkommandostand
Luftwaffe (Légierő)
FL351
Schwere Flak-Leitstand
Luftwaffe (Légierő)
FL354
Flakuntergruppenkommandostand
Luftwaffe (Légierő)