Pánélosok
- korabeli összefoglaló


Mindennap új csaták, rohamok, kitörési kísérletek és ellen támadások mennydörgő hangja veri fel a szovjet-oroszországi had szintereket s az emberiség bámulva tekint Európa hősei felé, akik immár három hónapos szakadatlan küzdelemben verik vissza ós semmisítik meg a vörös hadsereg küzdelembe hajszolt ember- hullámait...
A szövetségés seregek élén az ellentámadásokban a páncélos egységek törik le a vad ellenállást s a földi harcokba beavatkozó légi erővel együtt meghiúsítják Moszkva véres áldozatokkal táplált győzelmi reményeit. A világtörténelemben példátlan támadási kísérlet - az Északi Jeges-tengertől az Azovi-tengerig — már lényegében összeomlott, mert céljait megvalósítani nem tudta. A mozgó páncél-várak legyőzték az orosz telet, s feltartóztatták Sztálin hadsereget. Európa védelmében a páncélosok dicsősége hervadhatatlan...


Szálfákat dönt ki a harckocsi, ahogy erdei rejtekhelyéről előrenyomul a szovjetállásra.
A hatalmas szovjetpáncélos ellentámadása az erdőszélen halálos kudarccal végződött
Tűz a szovjetvonalra! A páncélos mögé már felsorakozik a gyalogás elfoglalni a vörös hadállásokat.
A harckocsi már túlszaladt az első szovjetvonalon s lövi a mélyen tagolt hátsó fedezéksort.
Az erdőzélen még tartaléklőszert vesznek fel a páncéltorony ágyújához.