Magyar honvédek diadalútja Szovjetföldön
(1941. augusztus) - korabeli képriport


Szovjet utóvéd által megszállt major megtámadása.
Tűz!!..
Figyelő munkában.
Zsákmányolt szovjet páncéljárművek.
Honvédeink megtámadnak egy megszállott madjor.
Golyószóró tüzet nyit egy szovjet repülőgépre.
Közúti szükséghíd a Prúton.
Kattong a géppuska.
Honvédségünk ebédet oszt ki a szegény galiciai lakosságnak.
Szovjet csapatok által megszállott major tüzérségünk tüzében.
Nincs szegélye az útna. Ahol sima a talaj ott az út oldala.
A motorost is kell "menteni" szorult helyzetéből.
Bűvészmutatványokat végez a gép a mély beveágások között.
A mocsaras szakaszon fatalpazatra segítik a süllyedő harckosit.
A terhet húzó ember gyorsasága biztos egyedül...
Tengelyig merül a kocsi a sárban.