Rupel erőd elleni hadműveletek (1941. április 6.-10.) - Metaxas-vonalRoupel erőd elleni hadműveletek (1941

Német támadó erők az 5. hegyi hadosztály és a 12. gyalogezred, 200 db repülőgép támogatásával.

 

A görög erődök az Oulaka alszektor parancsoksága alatt álltak (parancsnok: Syntagmatarches Georgios Karpenitsiotis ezredes). A szektor a következő erőkkel rendelkeztek:

70/I. gyalogos zászlóalj

81. és 91. gyalogezredek négy százada

2 db tábori üteg (75 mm-es)

2 db nehéz üteg

1 tüzérségi csoport (85 mm-es)

4 db páncélelhárító csoport (75 mm-es)

ISTIMENE, KELKAYA, ARPALUKI és PALIOURIONES erődök.

 

1941. április 6.

 

PALIOURIONES erőd

 

A német támadást 7.30 és 8.30 között nehéz tüzérségi bombázás és légitámadás előzte meg. A támadás 8.30-kor kezdődött a Topolnitsa- 148-as előretolt állás- 147-s előretolt állás és a 205-ös magaslat vonalon. A német motorizált tüzérség megpróbált a Strymon folyó nyugatról partjáról a főútra mozogni, de az erődlövegek kilőtték ezeket. A német kísérletek ennek ellenére folytatódtak, hogy lerohanják az erődöt, de eredmény nélkül. Az este során egy újabb német támadást vertek vissza. A németek súlyos veszteségeket szenvedek.

 

RUPEL erőd

 

A német támadás 05.30-kor kezdődött a nehéztüzérség tüzével, majd 06.00-tól 12-40 Stuka több hullámban támadta az erődöt. Pontban 6-kor indult ezzel párhuzamosan a 125. gyalogezred egyik zászlóaljának átkelési kísérlete a Bistrica folyón Kula-Promachon-Rupel irányába. Az ezred egy másik zászlóalja Novo Hadjovo-Kapnotos-Kapina felé nyomult előre. Mindkét zászlóalj megközelítette Rupel erődjét körülbelül 200 méterre. Egy görög század megpróbálta Kapina közelében lassítani a németek előretörését, de nem tudták és visszavonultak.

A Bistrica folyó hídját viszont a görög tüzérség telitalálata elpusztította. Közben kisebb német egységek elér felmásztak és elérték az Ustia és Molon Lave erődöket, ahol bár felfedezték a bunkereket, de ezek tüzében megsemmisültek ezek a támadó egységek. A 125/I. zászlóalj megpróbált átkelni a Strymon folyón 18 rohamcsónakkal. Az első csónakban 14 katona ült egy tiszttel, ez azonban fennakadt a szögesdróton és felborult. A többi csónak legénységét az erődök legéppuskázták, a kevés túlélő visszaúszott a túlpartra. A 125/II. zászlóalj a sikertelen átkelés után megpróbált beszivárogni a Rupel és Kartas erődök közötti területre, de az ide benyomuló német századot megsemmisítette az erődök tüze.

A túlélők Kleidion felé vonultak vissza. A zászlóalj másik két százada próbálkozott még ugyanitt, de hasonló sorsra jutottak, csak ezeknek az egységeknek a maradványai Tsuka magaslat felé vonultak vissza. 12.00-kor ezek a visszavonult csapatok lerohanták a Kleidonnál lévő görög tüzérségi állásokat. 16.00-ra sikerült elfoglalniuk és folytatták a támadást a többi görög ütegállás ellen az este során.

A Kleidonnál betört németek ellen egy szakasz gyalogságot és egy század páncélgépkocsit (a 191. gépesített ezred egységét Siderokastonból) küldtek ki a védők. A görög ellentámadás azonban kudarcot vallott, a németek ugyanis korábban a 125/II. zászlóalj 6. századát küldték még erősítésnek Kleidonhoz.

 

 

KARATAS erőd

 

A németek csupán tüzérséggel és stukákkal támadták az erődöt.

 

KALES erőd

 

A németek csupán bombázták az erődöt.

 

Általános:

Az este során a Kelet Macedóniai Erők Parancsnoksága és a visszarendelt minden erőt a Strymon folyótól délre Megalochorion térségébe, kivéve a 18. gyaloghadosztály Beles erődben lévő csapatait. A 41/II. zászlóalj pedig azt a parancsot kapta, hogy vonuljon a Strymon keleti partjára és tartsa azt a Siderokastron híd és Rupel között. Aznap a németek vesztesége jelentős volt, az Usita erőd légvédelme 3 gép lelövését jelentette.

 

1941. április 7.

 

PALIOURIONES erőd

 

Nem volt jelentős ellenséges harctevékenység. Elszórt géppuskatűz, és könnyű légi támadások.

 

RUPEL erőd

 

A német támadás 05.45-kor kezdődött nehéz tüzérségi előkészítéssel, majd 30-0 Stuka támadt több hullámban Kapina térségében. A Kleidonnál lévő németek felszámolására a görögökhöz két század érkezett erősítésnek. A németek közben visszavonultak a Golima magaslatra, ahol napközben légi utánpótlást kaptak (élelmiszer, lőszer, gyógyszerek). A 41/II. görög zászlóalj 16.00-kor megtámadta Golimát, de erős ellenállást tapasztaltak és 300 m-re a hegycsúcstól megállításra kényszeríttették a támadókat. A 41/III zászlóalj közben egy másik irányból a Loutra-domb felől próbálta kiszorítani a németeket Golimáról, de ők sem jártak sikerrel.

 

KARATAS erőd

 

A németek csupán bombázták és tüzérséggel lőtték az erődöt.

 

KALES erőd

 

Minimális ellenséges tevékenység volt.

 

Általános:

A németeknek sikerült elfoglalniuk ezen a napon az Istebi, Kelkaya és Arpaluki erődöket valamint elhaladtak a Popotlitsa erő mellett is. A 18. (görög) gyaloghadosztály részei visszavonultak a Strymon folyón túlra és felrobbantották a Megalochorion hidat és a Petritsi vasúti hidat.

 

1941. április 8.

 

PALIOURIONES erőd

 

Istebei, Kelkaya és Arpaluki erődök elfoglalása után a németek a Paliouriones erőd elfoglalására koncentrálták erőiket. Az éjszaka során a német egységek beszivárokgtak a 368 és 224-es magaslatok közé, továbbá megszállták a 368-as magaslatot is. A Golimán lévő német tüzérség és a német légierő számos görög támadást visszavert. A 81/III. zászlóaljat is bevetették a görögök Golima ellen.  Nem volt jelentős ellenséges harctevékenység. Elszórt géppuskatűz, és könnyű légi támadások.

 

RUPEL erőd

 

n/a

 

KARATAS erőd

 

A németek csupán bombázták és tüzérséggel lőtték az erődöt.

 

KALES erőd

 

Az ellenséges tevékenység csupán tüzérségi támadásra szorítkozott.

 

1941. április 9.

 

PALIOURIONES erőd

 

A németek további támadásokkal próbálják elfoglalni az erődöt, melyet bekerítettek. 17.30-kor a németek bejelentik hogy a tűzszüneti tárgyalások folynak és szüntessék be a harcot.

 

RUPEL erőd

 

A 41. gyalogezred különítménye megérkezett erősítésnek Golima visszaszerzéséhez. 05.30-kor a 81/III. és a 41/III. zászlóaljak megtámadták a gerincet, de mindkét egység a német tüzérségi és légitámadások miatt súlyos veszteségeket szenvedve kénytelen volt visszavonulni. A nap során két német ellentámadást visszavertek még.

14.00 és 15.00 között német légi és tüzérségi támadás volt. 17.00-kor a németek bejelentették hogy a tűzszüneti tárgyalások folynak. A tűzszünetbe beleegyeztek a védők is.

 

 

1941. április 10.

 

Az erődök megadják magukat.