Beszámoló | 2009 | 2008 | 2007


Erődítés Történeti Egyesület
Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

a.) számviteli beszámoló:
Lásd a táblázatokat alul.

b.) a költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület nem kaptott költségvetési támogatást.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az egyesület tőkéjét nem növelte az év során, a számlavezetési díj növelte a negatív egyenleget.

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:
Az egyesület nem nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatást sem magánszemélynek, sem másnak.

e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Az egyesület nem kaptott támogatást.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke:
Az egyesület 2007. évben vezető tisztségviselőjének nem nyújtott juttatást.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló:
a) Az egyesület üzemeltette az ismeretterjesztő oldalát (www.bunkermuzeum.hu).
b) Ismeretterjesztő kisfilmek készítésében működtünk közre a DunaTV-vel és az EchoTV-vel.
c) Szakmai utazást szervezett az egyesület több különleges Budapesti föld alatti objektumba.
d) Az egyesület több országos médiában is megjelent (index, bors) különböző ismeretterjesztő témák kapcsán.
e) Az egyesület aktívan támogatta a "A román véderő Magyarország ellen" című könyv megírását és kiadását.

d) Az egyesület korabeli erődítésekkel, polgári védelemmel kapcsolatos dokumentumok digitalizálást végzi és teszi ingyenesen letölthetővé.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ (2010-es év)
SSZ. TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
0
0
2. I. Immateriális javak    
3. II. Tárgyi eszközök    
4. III. Befektetett eszközök    
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
0
0
6. I. Készletek    
7. II. Követelések
0
0
8. III. Értékpapírok    
9. IV. Pénzeszközök
0
0
10. C. Aktív időbeli elhatárolás
0
0
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
0
12. D. Saját tőke (12-16. sorok)
-1
-1
13. I. Induló tőke/jegyzett tőke
25
25
14. II. Tőkeváltozás/eredmény
-26
-26
15. III. Lekötött tartalék    
16. IV. Tárgyévi eredmény alaptev.
0
0
17. V. Tárgyévi eredmény Váll.t.
0
0
18. E. Tartalék
0
0
19. F. Céltartalékok
0
0
20. G. Kötelezettségek
1
1
21. I. Hosszú lej. kötelezettség    
22. II. Rövid lej. kötelezettség
1
1
23. H. Passzív időbeli elhatárolás
0
0
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN
0
0EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE (2010)
SSZ. TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
11
11
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
0
0
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    
4. a. alapítótól    
5. b. központi költségvetéstől    
6. c. helyi önkormányzattól    
7. d. egyéb    
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás    
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    
10. 4. Tagdíjból származó bevétel
11
11
11. 5. Egyéb bevétel    
12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK    
13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek    
15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
16. C. Tényleges pénzbevételek
11
11
17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
0
18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
11
11
19. 1. Ráfordításonként érvényesíthető kiadások
11
11
20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
22. 4. Ráfordításonként nem érvényesíthető kiadások    
23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
24. 1. Ráfordításonként érvényesíthető kiadások    
25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
27. 4. Ráfordításonként nem érvényesíthető kiadások    
28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
0
0
29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
31. H. Nem pénzben realizált eredmény
0
0
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
34. I. Adózás előtti eredmény
0
0
35. J. Fizetendő társasági adó
0
0
36. K. Tárgyévi eredmény
0
0
37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jell. ráfordítás
0
0
40. 1. Bérköltség
0
0
41. ebből: - megbízási díjak
0
0
42. - tiszteletdíjak
0
0
43. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
44. 3. Bérjárulékok
0
0
45. B. Pénzügyileg rendezett anyag jell. ráfordítás
0
0
46. C. Értékcsökkenési leírás
0
0
47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jell. ráfordítás
11
11
48. E. A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
49. ebből: Korm.rend. 16§ (5)bek. átadott támogatás
0
0
50. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
0
0