Beszámoló | 2010 | 2009 | 2008


Erődítés Történeti Egyesület
Közhasznúsági jelentés a 2007. évről

a.) számviteli beszámoló:
Lásd a táblázatokat alul.

b.) a költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület nem kaptott költségvetési támogatást.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az egyesület induló tőkéjét nem kívánta felhasználni, egyedül számlavezetésre fordított kiadást az év során.

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:
Az egyesület nem nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatást sem magánszemélynek, sem másnak.

e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Az egyesület nem kaptott támogatást.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke:
Az egyesület 2007. évben vezető tisztségviselőjének nem nyújtott juttatást.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló:
a) Elindította ismerettersztő oldalát (www.bunkermuzeum.hu) az egyesület.
b) Hadtörténeti témájú könyvek kiadását támogattuk. A "Kard a pajzs mögött" és az "Az alföldi páncéloscsata" című könyvek elkészülését és megjelenését támogatta.

c) Szakmai utazásokat szervezet az egyesület a tagságának. Három szakmai útra került sor 2007-ben, egyre Lengyelországban, egyre Csehországban és egy hosszabb körútra Nyugat-Európában (Németország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és Belgium)
d) Az egyesület korabeli erődítésekkel, polgári védelemmel kapcsolatos dokumentumok digitalizálást végzi és teszi ingyenesen letölthetővé.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ (2007-es év)
SSZ. TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
0
0
2. I. Immateriális javak    
3. II. Tárgyi eszközök    
4. III. Befektetett eszközök    
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
0
8
6. I. Készletek    
7. II. Követelések
0
0
8. III. Értékpapírok    
9. IV. Pénzeszközök
0
8
10. C. Aktív időbeli elhatárolás
0
0
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
8
12. D. Saját tőke (12-16. sorok)
0
8
13. I. Induló tőke/jegyzett tőke
0
25
14. II. Tőkeváltozás/eredmény
 
 
15. III. Lekötött tartalék    
16. IV. Tárgyévi eredmény alaptev.
0
-17
17. V. Tárgyévi eredmény Váll.t.
0
0
18. E. Tartalék
0
0
19. F. Céltartalékok
0
0
20. G. Kötelezettségek
0
0
21. I. Hosszú lej. kötelezettség    
22. II. Rövid lej. kötelezettség
0
0
23. H. Passzív időbeli elhatárolás
0
0
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN
0
8


EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE (2010)
SSZ. TÉTEL MEGNEVEZÉSE ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
11
11
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
0
0
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    
4. a. alapítótól    
5. b. központi költségvetéstől    
6. c. helyi önkormányzattól    
7. d. egyéb    
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás    
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    
10. 4. Tagdíjból származó bevétel
11
11
11. 5. Egyéb bevétel    
12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK    
13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
0
25
14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek    
15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
16. C. Tényleges pénzbevételek
11
11
17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
0
18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
0
17
19. 1. Ráfordításonként érvényesíthető kiadások
0
17
20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
22. 4. Ráfordításonként nem érvényesíthető kiadások    
23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
24. 1. Ráfordításonként érvényesíthető kiadások    
25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
27. 4. Ráfordításonként nem érvényesíthető kiadások    
28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
0
-17
29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
-17
0
30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
31. H. Nem pénzben realizált eredmény
0
0
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
34. I. Adózás előtti eredmény
0
0
35. J. Fizetendő társasági adó
0
0
36. K. Tárgyévi eredmény
0
-17
37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
-17
38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü-i eredménye
0
0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jell. ráfordítás
0
0
40. 1. Bérköltség
0
0
41. ebből: - megbízási díjak
0
0
42. - tiszteletdíjak
0
0
43. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
44. 3. Bérjárulékok
0
0
45. B. Pénzügyileg rendezett anyag jell. ráfordítás
0
0
46. C. Értékcsökkenési leírás
0
0
47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jell. ráfordítás
0
17
48. E. A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
49. ebből: Korm.rend. 16§ (5)bek. átadott támogatás
0
0
50. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
0
0